Blog van AllesOverHR.nl: Kantoormedewerkers schamen zich voor eigen werkplek

De website AllesOverHR.nl schreef onlangs een blog over de meningen van kantoormedewerkers over de eigen werkplek, en de resultaten zijn nogal opvallend te noemen.

Of we nou een überhippe startup of een eeuwenoud familiebedrijf zijn: ons kantoor moet doelmatig zijn. De kantooromgeving zou ook inspirerend en motiverend moeten zijn. De positieve waarden van de kantooromgeving krijgen meer gewicht nu goede medewerkers ronduit schaars zijn geworden, terwijl het medewerkersverloop twijfelachtige records breekt. Je zou anders verwachten, maar uit recent onderzoek in opdracht van Staples onder 7.000 Europese kantoormedewerkers, blijkt dat de kantooromgeving vaak een allesbehalve positieve uitwerking op ons heeft.

Blinde loyaliteit voor de werkgever is iets uit het verleden, laat het onderzoek zien. Daaruit blijkt namelijk dat acht van de tien ondervraagde Nederlanders (78%) een banenwissel overwegen. Onderzoek laat zelfs zien dat het percentage medewerkers dat nog liever vandaag dan morgen vertrekt, tussen 2016 en 2018 bijna is verdubbeld, van 9% naar 17%.

Terwijl we aan de achterdeur leeglopen, zijn werkgevers in een zware strijd verwikkeld om schaars talent al vroeg te vinden en zo lang mogelijk aan zich te binden. Zachte factoren zoals zingeving en inspiratie wegen bij dat ´binden´ zwaar, des te meer bij millennials. En beknibbelen op harde en eenvoudig te realiseren factoren, zoals de juiste middelen om mee te werken,worden zelfs ‘dom’ genoemd.

SCHAAMTEGEVOELENS
Dom, dom, dom dus van ons, maar medewerkers zijn in hoge mate ontevreden over de kantooromgeving waarin ze moeten werken. Slechts een ruime helft (54%) van de onderzochte Nederlandse kantoormedewerkers is trots op zijn of haar werkomgeving.

Iets meer dan een kwart (26%) voelt zich er wat door in verlegenheid gebracht. Een op de tien (11%) beschrijft zijn of haar kantooromgeving zelfs als demotiverend en maar liefst 9% als deprimerend.

Het Europese onderzoek dat Staples onafhankelijk liet uitvoeren, graaft nóg een stukje dieper en verkent de werkplek in niet eerder gebruikte onderzoekstermen. We hebben het over regelrechte schaamte voor de eigen werkplek: een kwart (24%) van de onderzochte Nederlandse kantoormedewerkers houdt anderen koste-wat-kost weg bij zijn of haar kantoor! En waar ´trots´ een mens doet groeien, moét ´schaamte´ een krimpeffect op onze talenten hebben…

ER GOED UITZIEN
Harde secundaire arbeidsvoorwaarden waren al en zijn nog steeds belangrijk voor de motivatie. Millennials leerden ons ook het belang van zachtere criteria inzien, zoals de verwezenlijking van idealen en flexibiliteit. Maar in het Snapchat- en Instagram-tijdperk is het volgens onze respondenten niet alleen belangrijk dat het kantoor goed functioneert, maar ook dat het kantoor er goed uitziet. Van de respondenten geeft echter een kwart aan in verlegenheid te worden gebracht door het sjofele kantoor waarin hij of zij moet excelleren. Een op de vijf (21%) liegt er zelfs over, waar hij of zij werkt…

Positief haakje is dat een ruime meerderheid (77%) van de kantoormedewerkers graag indruk op bezoekers maakt met een goed functionerende en aantrekkelijke kantooromgeving. Maar het zijn er maar weinigen die dat daadwerkelijk doen. Sterker: 27% van de respondenten op ons onderzoek maakt liever gebruik van vergaderruimten buiten de deur dan van de faciliteiten die het eigen kantoor biedt. Als gezegd: een kwart (24%) houdt iedereen koste-wat-kost uit de buurt van zijn of haar kantoor.

GRONDIGE RENOVATIE VEREIST
De voorspelling luidt dat medewerkers tussen hun 18e en 48e levensjaar liefst 12 verschillende werkgevers zullen verslijten. Jobhoppen is dus de trend, maar werkgevers zullen die moeten beteugelen, want jobhoppen drukt de moraal van de achterblijvers en de kosten voor werving en inwerken drukken rechtstreeks op het bedrijfsresultaat. En als driekwart (75%) van de onderzochte medewerkers vindt dat een goed functionerend en aantrekkelijk kantoor bijdraagt aan de medewerkerstrouw, dan mag je gerust stellen dat ´schaamtereductie´ het medewerkersverloop kan helpen drukken.

Een functionele, maar ook aantrekkelijke kantooromgeving verbindt medewerkers met elkaar, de leiding, hun klanten en leveranciers, en het bedrijf of de organisatie in zijn geheel. Zo´n kantoor kietelt de inspiratie en moedigt aan tot productie en creatie. Zo´n kantoor doet mensen voluit werken en leven. Het geeft de energie om elke werkdag de koe bij de horens te vatten en verantwoordelijkheid en controle te nemen, in plaats van zaken op zijn beloop te laten.

Maar ook puur financieel bezien, kan een grondige kantoorrenovatie en -herinrichting royaal uit. Ons onderzoek geeft de facility manager en HR de munitie om de directie te overtuigen een frisse wind door de kantooromgeving te laten waaien. Want als schaarse medewerkers zich schamen voor hun kantoor, dan kost dat gewoon geld.

Bron: 04-03-2019: https://www.allesoverhr.nl/themas/veel-kantoormedewerkers-schamen-zich-over-werkplek/